Afdelingsbestuur

Vrijwel iedere afdeling heeft een eigen bestuur en/of contactpersoon. Hieronder zie je de bestuursleden van de afdeling West-Brabant met hun functie binnen het bestuur.


Rini Braspenning, voorzitter

Carin Veringa, secretaris

Michel Hermans, penningmeester

Harry Verhagen, vice-voorzitter


Rini Braspenning
voorzitter
Rini Braspenning, sinds 1998 werkzaam als docent LO en BSM op de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE). Van 1994 tot 1998 met veel plezier gestudeerd aan de ALO Tilburg. Daarna kon ik direct aan de slag op twee scholen. Het Markland college(destijds Thomas Moore en KTS) in Oudenbosch en de KSE. Na 3,5 jaar gewerkt te hebben op 2 scholen, kreeg ik de mogelijkheid om fulltime te gaan werken op de KSE.
In mijn jeugd jaren heb ik altijd gevoetbald bij Internos. Vanaf 1995 na het behalen van mijn trainersdiploma’s voetbaltrainer geworden bij Internos en Rood-Wit bij de A en B jeugd.
In 2003 heb ik de cursus sportmassage gevolgd. Dit vond ik zo leuk dat ik hier meer mee wilde doen. In 2007 heb ik verkort en in deeltijd mijn fysiotherapiediploma behaald. In vakanties en avonduren heb ik als fysiotherapeut meerdere jaren gewerkt bij het paramedisch centrum Roosendaal (PMC). De combinatie fysiotherapie en docent LO bleek toch moeilijk te combineren. Daarnaast vind ik het belangrijk om afwisselend werk te hebben. Ze zeggen niet voor niets ‘docent elke dag anders’. Mijn werk als docent lichamelijk opvoeding en BSM wissel ik af met medezeggenschapsraad en verschillende werkgroepen en netwerken.
Momenteel ben ik naast het lesgeven actief als voetbaltrainer/ -coach bij Unitas’30 van het team van mijn zoon. Mijn dochter rijdt op hoog niveau pony bij PC Concordia Florebit. Elke zondagochtend ga ik met een klein clubje fanatiek fietsen op mijn racefiets. Sinds kort voetbal ik weer elke vrijdagavond bij de 35+ groep van Unitas’30. In de winter zie je mij met regelmaat op de schaatsbaan in Breda en probeer ik de techniek van schaatsen onder de knie te krijgen.
Ik vind het belangrijk dat kinderen voldoende en goed leren bewegen. Dit betekent dat de docent lichamelijke opvoeding goed geschoold moet zijn en dat de jeugd kwantitatief en kwalitatief voldoende lessen lichamelijke opvoeding krijgt. Op deze manier kunnen we leerlingen een sportieve levensstijl meegeven.

In de ALV van januari 2017 heb ik de taak als voorzitter op me genomen.
Carin Veringa
secretaris
Carin Veringa
secretaris


Via de KVLO afdeling Limburg ben ik binnengekomen bij de afdeling West Brabant en ondertussen ook hier al enige jaren bestuurslid. Na een opleiding aan de HALO en werkveld Zoetermeer, Heerlen, ben ik nu werkzaam in Bergen op Zoom op het Gymnasium Juvenaat als docent L.O. en afdelingscoördinator klas 3 en 4.

Binnen de afdeling wil ik mij voornamelijk inzetten voor het organiseren van activiteiten voor de leden en het op een hoger plan tillen van de lessen L.O. In januari 2017 ben ik secretaris van de afdeling geworden.
Zelf ben ik een voetbalmoeder, tennis en ski ik zelf graag en als ik tijd over heb ga ik ook bij mijn dochter tijdens de hockeywedstrijden even kijken. En soms verzorg ik een training of activiteit.

Hopelijk kan ik mijn passie voor sporten ook aan anderen meegeven door mijn bijdrage aan de afdeling en binnen de schoolsport in Bergen op Zoom waar ik voorzitter van de paasvoetbal- en lijnbaltoernooien ben.

Ik hoop veel leden van de afdeling KVLO West Brabant (en Oost Brabant en Zeeland) op onze activiteiten te ontmoeten.

En heb je wensen m.b.t. na en/of bijscholing op het gebied van LO of aanverwante zaken: laat het ons weten.

Carin Veringa
Michel Hermans
penningmeester
Het bestuur stelt in de volgende ALV Michel voor als opvolger van Denise van Pelt in de functie van penningmeester. Tot die tijd functioneert hij in het bestuur als ware hij de verkozen penningmeester.

Michel schrijft het volgende:

Niet zo lang geleden in een plaatsje hier niet zover vandaan ben ik geboren. Na 11 jaar in het zuiden van Limburg te hebben gewoond zijn wij met hele gezin verhuisd naar Groningen. Wij zijn gaan wonen op het platteland van Groningen, maar altijd georiënteerd op de stad Groningen. Hier heb ik mijn middelbare schooltijd gehad en ben ik ook gestart aan de ALO Groningen met de gedachte: ”Ik wil iets met sport doen, maar ik word geen gymleraar”.
Deze gedachte duurde tot mijn eerste stage in het mooie dorpje Winsum. Toen wist ik dat ik juist graag vakleerkracht gym wilde worden. Tijdens mijn studie heb ik veel andere dingen ondernomen. Zo ben ik actief geweest bij Mesacosa, de studievereniging van de ALO Groningen. Tevens was ik voorzitter van het soosbestuur. Tijdens mijn studie raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het gedrag van kinderen en ben ook uiteindelijk afgestudeerd met de minor special onderwijs. Ik heb een mooie studietijd gehad op de ALO Groningen.
Na mijn studie was het tijd voor een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden in Rotterdam. Daar werk ik momenteel voor LekkerFit!. Hier krijgen de basisschoolleerlingen uit de groepen 3 t/m 8 drie keer per week gym van een vakleerkracht. Daarnaast doe ik, in samenwerking met andere organisaties, nog veel meer dingen om een gezonde levensstijl bij kinderen te bewerkstelligen. Ik werk op een basisschool waarbinnen we drie afdelingen hebben. We hebben een reguliere afdeling voor de kinderen uit de wijk. De tweede afdeling is voor kinderen die nieuw in Nederland zijn en Nederlands als 2e taal moeten leren. De laatste afdeling is voor hoogbegaafde kinderen.
Toen mijn vrouw en ik ons eerste kind verwachtten, zijn wij vanuit Rotterdam verhuisd naar Raamsdonksveer. Inmiddels hebben we 3 kinderen waarvan de oudste nu naar groep 1 gaat. Door veel blessureleed ben ik de afgelopen tijd niet veel aan sporten mee toegekomen. Maar de toekomst ziet er goed uit.
In het eerste studiejaar op de ALO Groningen ben ik lid geworden van de KVLO en dat ben ik nog steeds. Na een ALV van de afdeling West Brabant raakte ik betrokken bij deze afdeling. Toen de functie van penningmeester vrij kwam heb ik deze taak op mij genomen. Zoals misschien ook al is opgevallen ben ik de enige uit het primaire onderwijs. Graag wil ik kijken om ook activiteiten gericht op het PO te organiseren in samenwerking met jullie. Er zijn steeds meer berichten en initiatieven in de media om ook in het PO vakleerkrachten voor de gymlessen te kunnen krijgen. Nu is het aan ons om het laatste zetje te geven naar een vakleerkracht gym op alle scholen in het primaire onderwijs.

In de ALV van 20 februari 2019 heeft de afdeling mij als penningmeester in het bestuur gekozen.

Harry Verhagen
Vice-voorzitter
Harry Verhagen
Getrouwd met Elly. We hebben samen drie prachtige dochters en inmiddels een even zo prachtige kleinzoon. Ik werk fulltime en inmiddels ruim 25 jaar op de hogeschool Rotterdam als docent. Ik draag de lichamelijke opvoeding een zeer warm hart toe. Mijn keuze om LO te gaan studeren was een hartkeuze (banen waren er toentertijd niet en dat heeft me niet weerhouden)
Van 83-87 heb ik gestudeerd aan de Katholieke Academie voor de Lichamelijke Opvoeding (KALO) te Tilburg, later de Fontys Sporthogeschool genoemd. In mijn studententijd ben ik lid geworden van Thomas van Aquino en ben dat tot op heden gebleven. Ik heb me na mijn afstuderen aangemeld bij de vervangingsbank van de afdeling West-Brabant. Via die vervangingsbank werd ik medekandidaat voor een onderwijsvervanging "met perspectief" in '89. Ik ben geselecteerd om die vervanging te doen en dat heeft me na anderhalf jaar vervangen aanvang '91 een vaste aanstelling opgeleverd. Meteen daarna, op uitnodiging van het toenmalige bestuur, heb ik me kandidaat gesteld om bestuurslid te worden van de afdeling West Brabant en ben in een warm nest geland. Ik ben bestuurslid geworden omdat ik dankbaar ben voor wat de KVLO afdeling West Brabant voor mij gedaan heeft en omdat ik Lichamelijke Opvoeding vanzelfsprekend en belangrijk vind.Tot op heden ben ik nog steeds met veel plezier lid van het afdelingsbestuur van de afdeling West Brabant en contactpersoon voor Thomas van Aquino.
Pieter van Dortmont
oud-lid bestuur, erelid KVLO
1. Oud-Penningmeester (50 jaar!) van de Afdeling, nu lid van het bestuur.
2. Waarom ben ik lid geworden van de KVLO ?
* Op de eerste plaats omdat ik docent l.o. was geworden.
* Omdat ik vind dat je lid dient te zijn van een vakorganisatie, die staat voor jouw belang.

3. Waarom ben ik lid geworden van de Afdeling West-Brabant?
In 1965 kwam ik zeer toevallig in Breda de ambtenaar sportzaken tegen van deze gemeente.(Dhr. Christiaansen) Hij zat bij een groepje L.O.-docenten (de zogeheten =Bredase Kring=) die het wel en wee bespraken van l.o. en sport in Breda.
Hierbij was ook onze collega Ben van Gastel aanwezig. Die stelde voor: waarom worden wij geen lid van de KVLO? En zo geschiedde.
Een jaar later meldde ik me aan als lid van de kascontrolekommissie en in 1966 werd ik benoemd als de nieuwe penningmeester.

4. Welke taken mag ik vervullen binnen het bestuur van deze Afdeling?
4.2 Ik coach de neiuwe penningmeester
4.2. Vaak organiseer ik activiteiten voor de afdeling
4.3. Ik ben lid van de Financiële Commissie van de KVLO
4.4. Neem deel aan de landelijke/regionale politieke lobby.
4.5. Promoot het opzetten van gymgroepen in het kader van Old-Action
4.6. Organiseer mede de =Anders-Actievendag = van de KVLO

Ik heb het goed naar mijn zin binnen het bestuur maar ik ben blij dat Denise van Pelt mij in januari 2017 is opgevolgd als penningmeester..

Pieter is erelid van de afdeling, erelid van de KVLO en lid van verdienste van de KNGU.
In maart 2018 heeft Pieter het bestuur verlaten.
Denise van Pelt
oud-lid van het bestuur
Denise van Pelt, een dag niet gesport, is een dag niet geleefd, is mijn motto.
In 1988 ter wereld gekomen in de mooie Brabantse plaats Bergen op Zoom.

Na mijn middelbare school heb ik het CIOS te Goes gevolgd. Tijdens deze opleiding ben ik erachter gekomen dat ik vele sporten leuk vond. Zowel in het zelf beoefenen als in het lesgeven. Om deze reden ben ik ook nog drie maanden naar Amerika gegaan om kinderen op een summercamp verschillende watersporten bij te brengen. Zoals; wake boarden, waterskiën, kneeboarden.
Hierna ben ik de HALO gaan volgen en kon deze binnen drie jaar afronden.

De keuzes voor deze opleidingen waren voor mij eenvoudig. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Want na mijn studie ben ik direct gaan werken als L.O. docent op het Lentiz Geuzencollege. Een VMBO school in Vlaardingen.

Vanuit mijn vakgebied vind ik het belangrijk dat ik mij moest aansluiten bij de KVLO. Een bond die staat voor ons vak en waarbij je kunt spreken over vakinhoudelijke aspecten. Via mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat het heel belangrijk is om de jeugd aan het bewegen te krijgen. Ik voel het mede mijn taak als lo docent om deze boodschap via de KVLO onder de politieke aandacht te brengen. Ik hoef niet te vertellen dat er veel meer betekenis gegeven kan worden aan het vak L.O. Denk hierbij aan het verminderen van agressie, verslavingen, overgewicht, gezonde leefstijl en het bijbrengen van respect en normen & waarden bij de jeugd. Dit loopt als een rode draad door mijn leven.

Denise is in het bestuur gekozen op de ALV van 12 maart 2015. In januari 2017 is zij Pieter opgevolgd als penningmeester.
In april 2018 heeft Denise wegens tijdgebrek haar functie als bestuurslid en penningmeester moeten beëindigen.
Huub van Rijn
oud-lid van het bestuur
In 1941 geboren te Delft alwaar voortgezet onderwijs (HBS-A) genoten op een Jezuïetencollege.
Daarna in 1959 naar de Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding te 's-Hertogenbosch, later gevestigd in Tilburg, daarna in Eindhoven.
Na verplichte militaire diensttijd als leraar naar LTS- en Mulo-onderwijs in de gemeente Gilze en Rijen op 4 scholen. Mijn lessenaantal was 46 (!) inclusief de zaterdag. Werd enkele jaren later teruggebracht naar 36, hetgeen toentertijd een reguliere betrekking was.
Al snel lid geworden van de KVLO die in de regio Breda was begonnen als De Bredase Kring en later nog eens van naam veranderde in KNVLO. Mijn reden hiervoor was vnl. van rechtspositionele aard, maar veranderde toen ik in de gaten kreeg dat er heel wat meer doelen waren.
Toen ik begin jaren 70 toestemde in de kascontrolecommissie zitting te nemen, werd dit al snel opgevolgd door opname in het afdelingsbestuur (1975).
Het (mede)organiseren van her- en bijscholingsactiviteiten voor onze leden was een dankbare taak.
In de zuidelijke afdelingen ontstond de Commissie Nascholing Zuid (CNZ) die met ministeriële subsidie deze bijeenkomsten organiseerde en waarvan ik met medebestuurslid Piet van Dortmont deel van uit maakte.
Vanaf 1981 ben ik secretaris van de afdeling.
Ik doe mijn werk in het bestuur met veel plezier, maar vind het prima dat Carin Veringa mij in januari 2017 is opgevolgd.

Op 3 september 2015 heeft de afdeling mij benoemd tot erelid.

Op 18 april heb ik in mijn laatste bestuursvergadering te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid.

Wel blijf ik met Pieter en Jules namens de afdeling de zilveren spelden uitreiken aan leden die 50 jaar lid zijn van de KVLO.

Tijdens de ALV van 20 februari 2019 heb ik het bestuur formeel verlaten.

Jules van der Horst
oud-lid van het bestuur
Lang geleden, in 1971, heb ik mijn studie aan de KALO in Tilburg afgesloten. Ik werd lid van Thomas van Aquino en van de KVLO. Het was voor mij vanzelfsprekend om lid te worden van de vakorganisatie.
Ik ging in dienst en in 1973 ben ik als vakleerkracht in het speciaal onderwijs in Breda begonnen. Daar heb ik ook 25 jaar les gegeven.
In 1978 hield de KVLO de voorjaarsvergadering in Breda en daar heb ik met het afdelingsbestuur kennisgemaakt. Dat bleek riskant, want kort daarna werd ik in het bestuur gevraagd.
Nadat ik in 1985 mijn studie in Leuven had afgesloten en ik dacht weer zeeën van vrije tijd te krijgen, heb ik Aljin van Giessel opgevolgd als voorzitter van de afdeling.
De lange periode in het afdelingsbestuur heeft ervoor gezorgd dat ik het vak in alle diepte en breedte heb mogen leren kennen. Zowel de inhoudelijke kant van de lichamelijke opvoeding als van het leraarschap in het algemeen. Ik kwam in aanraking met het aspect van de KVLO als vakbond en van de CMHF als onderhandelaar met OCW. Maar vooral was het de inspirerende ontmoeting met vakcollega’s door het hele land die ervoor zorgde dat ik graag lid van het afdelingsbestuur wilde blijven.
Eigenlijk is dat voor mij nog zo, maar er zijn ook goede argumenten (gepensioneerd, wel erg senior en los van de gymzaal en het sportveld) om mijn positie over te dragen aan een jonge collega.
Samengevat: ik was graag voorzitter van de afdeling maar met plezier heb ik in januari 2017 mijn plaats aan Rini Braspenning afgestaan en ga nog een tijdje verder als bestuurslid met een open portefeuille. Voorlopig houd ik de website op orde en beheer de facebookpagina van de afdeling.
Mijn favoriete activiteiten zijn schaatsen, toerfietsen en golf.

Op 18 januari 2017 heeft de afdeling mij benoemd tot erelid.

Op 18 april heb ik het bestuur te kennen gegeven mijn plaats in het bestuur beschikbaar te stellen voor een jong talent in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Tijdens de ALV van 20 februari 2019 heb ik het bestuur verlaten. Ik blijf voorlopig beschikbaar voor het bijhouden van de website en het aanbieden van schaatsactiviteiten.
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...